tel:   12 637 16 45
tel:   12 357 84 71

Cennik usług


Lp. Nazwa Cena
1 OCT - ocena siatkówki (okolicy plamkowej i tarczy)
OCT - w diagnostyce jaskry
120 zł
2 Komputerowe badanie pola widzenia (perymetria) (jedno oko) 40 zł
3 Komputerowe badanie pola widzenia (perymetria) (dwoje oczu) 80 zł
4 USG jednego oka 100 zł
5 USG dwoje oczu 150 zł
6 Badanie ciśnienia śródgałkowego metodą aplanacyjną przez lekarza 50 zł
7 Krzywa ciśnienia śródgałkowego metodą aplanacyjną 200 zł
8 Usunięcie ciała obcego z rogówki i spojówki 150 zł
9 Kontrola po usunięciu ciała obcego 100 zł
10 Posiew z worka spojówkowego (z obu oczu) 100 zł
11 Gonioskopia, Panfundoskopia 150 zł
12 Iniekcja podspojówkowa 150 zł
13 Iniekcja okołogałkowa 150 zł
14 Udrażnianie kanalików łzowych (dorośli) 150 zł
15 Badanie okulistyczne podstawowe:
-badanie ostrości wzroku
-badanie autorefraktometryczne
-pomiar ciśnienia śródgałkowego
-badanie przedniego i tylnego odcinka oka
-recepta na okulary
150 zł
16 Porada specjalistyczna:
-jaskrowa
-retinopatii cukrzycowej
-zezowej
150 zł
17 Podanie kroplówki 20% Mannitolu 60 zł
18 Aplikacja soczewek kontaktowych 150 zł
19 Aplikacja zatyczek kanalików łzowych
3 miesięcznych
250 zł
20 Zabiegi laserowe siatkówki (w zależności od ilości wykonanych punktów) 300 zł
21 Irydotomia laserowa 350 zł
22 Yag kapsulotomia 350 zł
23 Pachymetria 100 zł
24 Test Schirmera 50 zł
25 Dobór szkieł (dla pacjentów badanych wcześniej w oko-laser) 100 zł
Ostatnia aktualizcja: 2018-12-01