tel:   12 637 16 45
tel:   12 357 84 71

Cennik usług


Lp. Nazwa Cena
1 OCT - ocena siatkówki (okolicy plamkowej i tarczy)
OCT - w diagnostyce jaskry
120 zł
2 Komputerowe badanie pola widzenia (perymetria) (jedno oko) 40 zł
3 Komputerowe badanie pola widzenia (perymetria) (dwoje oczu) 80 zł
4 USG jednego oka 75 zł
5 USG dwoje oczu 100 zł
6 Badanie ciśnienia śródgałkowego metodą aplanacyjną przez lekarza 25 zł
7 Krzywa ciśnienia śródgałkowego metodą aplanacyjną 140 zł
8 Usunięcie ciała obcego z rogówki i spojówki 120 zł
9 Kontrola po usunięciu ciała obcego 40 zł
10 Posiew z worka spojówkowego (z obu oczu) 100 zł
11 Gonioskopia, Panfundoskopia 75 zł
12 Iniekcja podspojówkowa 100 zł
13 Iniekcja okołogałkowa 150 zł
14 Udrażnianie kanalików łzowych (dorośli) 120 zł
15 Badanie okulistyczne podstawowe:
-badanie ostrości wzroku
-badanie autorefraktometryczne
-pomiar ciśnienia śródgałkowego
-badanie przedniego i tylnego odcinka oka
-recepta na okulary
150 zł
16 Porada specjalistyczna:
-jaskrowa
-retinopatii cukrzycowej
-zezowej
150 zł
17 Podanie kroplówki 20% Mannitolu 60 zł
18 Aplikacja soczewek kontaktowych 100 zł
19 Aplikacja zatyczek kanalików łzowych
3 miesięcznych
250 zł
20 Zabiegi laserowe siatkówki (w zależności od ilości wykonanych punktów) 300 zł
21 Irydotomia laserowa 300 zł
22 Yag kapsulotomia 300 zł
23 Pachymetria 60 zł
24 Test Schirmera 30 zł
25 Dobór szkieł (dla pacjentów badanych wcześniej w "oko-laser") 50 zł
Ostatnia aktualizcja: 2018-06-01